top of page
Lockers with keys

Tietosuojaselosteemme

PKS Laatupalvelut Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Rekisterinpitäjä: PKS Laatupalvelut Oy, PL 29, 04301 Tuusula, Y-tunnus 3203314-9

Yhteyshenkilörekisteriä koskevissa asioissa: Sirpa Vallius, talouspäällikkö

Osoite: PKS Laatupalvelut Oy, PL 29, 04301 Tuusula

Sähköposti: toimisto@pkslaatupalvelut.fi

Puhelin: 050 409 4655

Rekisterin nimi: PKS Laatupalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekistereihin tallennetut tiedot

Henkilötietoja säilytetään yrityksessä ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista eri rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään vain asiakassuhteen ajan. Henkilö- ja asiakastietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, vaan ovat ainoastaan PKS Laatupalvelut Oy:n käytössä.

REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Voimme olla rekistereissä oleviin henkilöihin yhteydessä kertoaksemme esimerkiksi uusista tuotteista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme heille tuotteita tai palveluita.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Rekisterissä oleville henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat henkilötietonsa. He voivat milloin tahansa myös pyytää henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomattava on kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä määriteltyjen yrityksemme toimintaa liityvien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä. Henkilötietoihin pääsy on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

bottom of page